All hantering kring ROT-avdraget är enkel eftersom att det är företaget som hanterar ansökningarna.

Regler kring ROT-avdrag

Elinstallatören måste inneha F-skattsedel.

Skattereduktionen är 30 % av arbetskostnaden,
dock max 50 000 kronor per person och år.

Är det en ägare till en bostad blir ROT-avdraget maximalt
50 000 kronor per år.

Är det två ägare till bostaden blir ROT-avdraget maximalt
100 000 kronor per år.

Följ länken om du vill läsa mera om regler kring ROT-avdraget på Skatteverkets hemsida.

Så här går det till, steg för steg:

  1. Elinstallation/elarbete utförs.
  2. Dala Eltjänst AB fakturerar utfört arbete.
    På fakturan specificerar vi vad som är utfört, vi separerar arbetskostnad och materialkostnad.
    Fakturan ska innehålla kundens/kundernas personnummer, fastighetsbeteckning och ROT-avdragets storlek.
  3. ROT-avdraget dras av direkt på fakturan, kunden behöver inte ”ligga ute” med dessa pengar eftersom att avdraget gör direkt på fakturan.
  4. När vi får besked om att fakturan är betald, skickar vi in ansökan om utbetalning av ersättningen för ROT-avdraget.
  5. Skatteverket betalar ut ersättningen till oss, samtidigt skickar de ut meddelande till kunden och oss om att ersättningen är utbetald.