Hämta kraften från solen!

Producera och din egen el, överskottet kan ni sälja!

Kan det bli bättre?
Kontakta oss för kostnadsfri offert!
Utnyttjar ni dessutom ROT-avdraget reducerar ni arbetskostnaden med 30%..

  • Du producerar el i första hand för eget bruk
  • Under kalenderåret som helhet konsumerar du mer el än du producerar
  • Din elanläggning har en huvudsäkring på maximalt 63
  • Din produktionsanläggning har en effekt på maximalt 43,5 kW
  • Du skall vara fast ansluten till elnätet
  • Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag (gratis för mikroproducenter)
  • Abonnemanget bekräftar att din anläggning uppfyller alla gällande regler och krav
  • Installationer och anmälan skall i normalfallet göras av behörig elinstallatör