Vem har ansvaret för säkerheten i din elanläggning?

Koppla in ett uttag eller en lampa är inte så svårt”
”Förra ägaren har kopplat in tvättmaskinen”
är vanliga svar…

Men vem har ansvaret?
Oftast är det ägaren till fastigheten, oavsett vem som har installerat de olika elapparaterna.

Gå in under fliken ”EIO-eltest” eller klicka här, EIO-eltest är en mycket noggran och prisvärd besiktning av er elanläggning.
Läs vidare nedan om vilka regler som gäller.

Villa och fritidshus

I din egen villa eller fritidshus är du själv ansvarig för att den fasta installationen är säker.
Hyresrätt eller bostadsrätt
Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt måste du också se till att installationen är fri från synligt slitage och skador. Är den inte det ska du kontakta den som råder över anläggningen vilken är den som ansvarar för att felen ska åtgärdas. Med den som råder över anläggningen menas anläggningsinnehavaren om det inte finns ett avtal som reglerar ansvaret som exempelvis din bostadsrättsförening.

Oavsett hur du bor, är det alltid du själv som ansvarar för att de anslutna apparaterna är i gott skick.

Elbesiktiga din bostad
Vad sa mäklaren om elinstallationerna i ditt hem när du flyttade in? Tänk på att en äldre fastighet kan ha elinstallationer som är lika gamla som fastigheten. Anlita gärna någon som besiktigar din nya bostads elinstallationer. Det ingår normal inte i en bostadsbesiktning.

Referens: Elsäkerhetsverket

Vad är elsäkerhet?

Elsäkerhet handlar om att se till att kablar är rätt förlagda, vägguttag, strömbrytare och andra elapparater är rätt inkopplade och att den elektriska installationen i stort inte är behäftad med fel. God elsäkerhet innebär att man kan känna sig tillräckligt säker från att slippa elstötar och bränder. Elsäkerhet innebär också att man vet hur man ska gå till väga när en elektrisk installation eller apparat har gått sönder.

Vem har ansvaret för elsäkerheten?

Som Innehavare är man ansvarig för elanläggningen. Även om man själv saknar nödvändiga kunskaper om volt, watt och ampere. Innehavaren är enligt ellagstiftningen skyldig att se till att anläggningen är så utförd och hålls i ett sådant skick att den ger nödvändig säkerhet för personer, husdjur och egendom. För att klara sin uppgift skal innehavaren utöva tillsyn av anläggningen både fortlöpande och periodiskt. Med ”Innehavare” menas en person som genom till exempel arrende, hyresavtal, kontrakt, servitut eller köp disponerar över en elanläggning.

Referens: EIO

Ett litet urval av tips & råd

 • Installera jordfelsbrytare, den bryter strömmen snabbt om en apparats hölje skulle bli strömförande.
 • Köp enbart apparater med CE-märkning.
 • Utomhusbelysning ska vara avsedd för utomhusbruk och anslutas till jordat uttag.
 • Anlita alltid en behörig elinstallatör till nya fasta installationer.
 • Kontrollera att alla sladdar är hela. Samma sak med stickkontakter och strömbrytare.
 • Undvik att använda många grenkontakter då det kan ge överbelastning.
 • Alla uttag utomhus samt i kök, dusch- och badrum samt källare bör vara jordade.
 • Kontrollera dina proppar/automatsäkringar. Blir någon av dem ofta varm bör du minska antalet apparater som är kopplade till proppen/ säkringen. Ta hem en behörig elinstallatör för kontroll.
 • Gör hemmet barnsäkert. Se till att alla uttag även grenuttag har petskydd och håll sladdar utom lekräckhåll.
 • Använd rätt sorts lampa i armaturer.
 • Skaffa brandvarnare.

Referens: Elsäkerhetsverket