En elanläggning är färskvara!

-Var rädd om dina nära och kära, låt oss utföra en elbesiktning.

Hos oss är det endast behörig elinstallatör som utför EIO-eltset.
Med andra ord, ni som kund är garanterade att personal som utför besiktningen har rätt utbildning och kompetens.

Ring 0247- 417 44, eller mejla kontakt@dalaeltjanst.se så tar vi kontakt med er och lämnar prisuppgift.

För en normalstor villa tar besiktningen ca en halv dag att utföra.
För att kunna lämna pris behöver vi veta lite om er bostad:

  • Hur stor är bostaden?
  • Hur många elcentraler finns i bostaden?

Vi har under många års tid utfört kontroller och genomgångar av elanläggningar, nu utför vi dessa enligt EIO:s riktlinjer.
”EIO-eltest” innebär en grundlig genomgång av er elanläggning, isolationsmätning, belastningskontroll, kontroll av uttag, brytare, kablar etc.
Allt efter en given mall. När vi är klara överlämnar vi protokoll, sätter upp en dekal vid elcentralen att anläggningen är kontrollerad.

Är något i anläggnigen direkt farligt kopplar vi ur det direkt och ger förslag på åtgärder.
Om behov finns ger vi förslag på förbättringar när det gäller säkerhet, energi och komfort mm.
EIO-eltest är utmärkt verktyg om man ska köpa eller sälja bostad, om man vill ha kontroll på säkerheten och sin elanläggning, man vet/misstänker att det förekommit ”hempul” eller att anläggningen börjar bli till åren.
Skatteregler
EIO Eltest är avdragsgillt i samband med köp eller försäljning av bostad.
Rot-avdraget gäller då fel ska rättas till som upptäcktes vid en EIO Eltest.

Information EIO Eltest

Svaga punkter

Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus.
Ju fler år som går, desto större risk att något händer med din anläggning som kan leda till allvarliga skador och i värsta fall att någon förolyckas.
Har elinstallationen i din bostad passerat bäst-föredatum?
Tänk också på att nya elinstallationer som är felaktigt utförda kan vara förödande för liv och egendom.

EIO Eltest gör livet tryggare

Det luriga med elinstallationer är att du oftast inte kan se riskerna med blotta ögat.
Eftersom du är ansvarig för elanläggningen i din bostad, bör du låta en elinstallatör göra en EIO Eltest.

Testet är en grundlig besiktning.

Elinstallatören testar centralen och säkringar, kollar uttag och kablar, gör stickprovskontroller i dosor och strömbrytare.
Den tar pulsen på elanläggningen och ger besked om dess säkerhet, komfort, ekonomi och tekniska standard. I din hand får du ett utförligt protokoll.
Du ser om elanläggningen har fullgod säkerhet eller om fel behöver rättas till, antingen för att anläggningen ska uppfylla gällande föreskrifter eller för att öka komforten.
Visar testet att din elanläggning inte är säker eller att den kan bli bättre, kan elinstallatören lämna kostnadsförslag på åtgärderna.

Låt elinstallatören gå husesyn

Passa på att fråga elinstallatören om tips för säkrare el.
Vill du vara riktigt på säkra sidan låter du installatören gå igenom din bostads elinstallationer och åtgärda det som kan behövas, till exempel att montera petskyddade uttag och installera jordfelsbrytare.
En jordfelsbrytare anses förhindra nio elolyckor av tio.

Här kan du läsa mer om ”EIO-eltest” på EIO:s hemsida.