Hämta kraften från solen!

Producera och din egen el, överskottet kan ni sälja!

Kan det bli bättre?
Kontakta oss för kostnadsfri offert!
Utnyttjar ni dessutom ROT-avdraget halverar ni arbetskostnaden.

Så här funkar det.
Dalarnas nätbolag, (Dala Energi Elnät, Borlänge Energi Elnät, Falu Elnät, Hedemora Elnät, Malungs Elnät samt Enviken Elnät), köper idag din el du producerar. I dagsläget 1kr/kWh.
Följande gäller för att du som privatperson skall kunna sälja el:

  • Du producerar el i första hand för eget bruk
  • Under kalenderåret som helhet konsumerar du mer el än du producerar
  • Din elanläggning har en huvudsäkring på maximalt 63
  • Din produktionsanläggning har en effekt på maximalt 43,5 kW
  • Du skall vara fast ansluten till elnätet
  • Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag (gratis för mikroproducenter)
  • Abonnemanget bekräftar att din anläggning uppfyller alla gällande regler och krav
  • Installationer och anmälan skall i normalfallet göras av behörig elinstallatör